ICS 25.040.40; 35.100.05

ČSN

EN IEC 62439-5 ed. 2

 

18 4022

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Vysoce použitelné automatizační sítě – Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP)

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-02-02 se nahrazuje ČSN EN 62439-5 (18 4022) z listopadu 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz