ICS 27.180  

ČSN

CLC/TS 61400-14

 

33 3160

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrné elektrárny –
Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz