ICS 17.220.99; 29.035.01

ČSN

EN IEC 62631-3-11

 

34 6462

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů –
Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz