ICS 13.230; 29.260.20

ČSN

EN 14460

 

38 9690

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14460 (38 9690) z prosince 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz