ICS 75.160.20

ČSN

EN 17057

 

65 6091

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů – Stanovení obsahu
nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných
kyselin (FAME) – Metoda GC-FID

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz