ICS 83.080.20; 83.140.99

ČSN

EN 477

 

74 6702

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Profily z polyvinylchloridu (PVC) – Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 477 (74 6702) z března 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz