ICS 59.080.01

ČSN

EN ISO 3175-2

 

80 0809

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů –
Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) z listopadu 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz