ICS 13.080.30

ČSN

EN ISO 17601

 

83 6503

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů
s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz