ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 302 054
V2.2.1

 

87 5116

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané
v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu
do 200 mW – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz