ICS 97.040.10

ČSN

EN 1116

 

91 0115

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytek – Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1116 (91 0115) z prosince 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz