ICS 13.220.20; 91.140.90

ČSN

EN 81-58

 

27 4003

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-58 (27 4003) z listopadu 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz