ICS 91.140.90

ČSN

EN 81-21

 

27 4003

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy
pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-21+A1 (27 4003) z května 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz