ICS 29.020

ČSN

EN IEC 62559-3

 

33 4905

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Metodika pro případy použití –
Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz