ICS 33.040.99

ČSN

EN IEC 61643-352

 

34 1392

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím –
Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů
pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz