ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 80601-2-55 ed. 2

 

36 4801

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-31 se nahrazuje ČSN EN ISO 80601-2-55 (36 4801) z července 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz