ICS 23.040.70

ČSN

EN ISO 28017

 

63 5455

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 28017 (63 5455) z května 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz