ICS 93.080.20

ČSN

EN 12274-1

 

73 6163

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kalové vrstvy – Zkušební metody –
Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12274-1 (73 6163) z března 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz