ICS 67.250; 97.040.60

ČSN

EN ISO 8442-9

 

94 4805

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami –
Příbory a stolní nádobí –
Část 9: Požadavky na keramické nože

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz