ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10427

 

98 0014

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení
pro osobní zdravotní péči –
Část 10427: Specializované zařízení – Monitor stavu
napájení zařízení osobní zdravotní péče

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz