ICS 13.220.50; 91.060.10

ČSN

EN 15254-5

 

73 0855

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti –
Nenosné stěny –
Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15254-5 (73 0855) z května 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz