ICS 03.100.70; 03.120.10

ČSN

EN ISO 9004

 

01 0324

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management kvality – Kvalita organizace –
Návod k dosažení udržitelného úspěchu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9004 (01 0324) z května 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz