ICS 27.160; 91.120.10; 91.140.10

ČSN P

CEN/TR 15316-6-9

 

06 0401

Říjen 2018

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie
a účinností soustav –
Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz