ICS 25.080.01

ČSN

EN ISO 16090-1

 

20 0710

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, Frézky,
Postupové stroje –
Část 1: Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12417+A2 (20 0710) ze září 2009, ČSN EN 13128+A2 (20 0711)
z října 2009 a ČSN EN 14070+A1 (20 0725) z října 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz