ICS 49.060

ČSN

EN 2267-010

 

31 1729

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro všeobecné použití – Pracovní teplota mezi –55 °C a 260 °C –
Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2267-010 (31 1729) z června 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz