ICS 49.140

ČSN

EN 16603-10

 

31 0450

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Obecné požadavky systémového inženýrství

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13292 (31 0503) z února 2000, ČSN EN 14514 (31 0524) z ledna 2005 a ČSN EN 14607-7 (31 0529) z ledna 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz