ICS 13.280; 17.240

ČSN

EN 60846-2

 

35 6569

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přístroje radiační ochrany – Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření –
Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky
a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz