ICS 77.140.60; 77.140.65

ČSN

EN 10263-3

 

42 1081

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování
a protlačování za studena –
Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10263-3 (42 1081) z června 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz