ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 12569

 

73 0311

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu
v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12569 (73 0311) z června 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz