ICS 93.100

ČSN

EN 16729-3

 

73 6390

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Infrastruktura – Nedestruktivní zkoušky kolejnic
v koleji –
Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz