ICS 27.160; 91.140.10; 91.140.65

ČSN

EN 12977-2

 

73 0305

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku –
Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12977-2 (73 0305) ze září 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz