ICS 93.030

ČSN

EN 16932-2

 

75 6113

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Čerpací systémy –
Část 2: Přetlakové systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1671 (75 6111) z července 1998.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz