ICS 21.060.01

ČSN

EN 14399-10

 

02 1042

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů
pro předpínání –
Část 10: Systém HRC – Sestavy šroubu a matice
s kalibrovaným předpětím

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14399-10 (02 1042) z června 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz