ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11979-10

 

19 5300

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické implantáty – Nitrooční čočky –
Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11979-10 (19 5300) z února 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz