ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9136

 

31 0470

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz