ICS 33.040.20; 33.200

ČSN

EN IEC 61970-302

 

33 4910

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení
elektrické energie (EMS-API) –
Část 302: CIM pro dynamiku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz