ICS 91.100.15

ČSN

EN 16954

 

72 1882

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy
a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz