ICS 61.060

ČSN

EN ISO 20863

 

79 5240

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obuv – Zkoušení opatků a tužinek – Lepitelnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20863 (79 5240) z června 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz