ICS 13.340.20; 97.220.20

ČSN

EN ISO 10256-3

 

83 2163

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky pro lední hokej –
Část 3: Chrániče obličeje pro hráče

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 10256-1 (83 2163) ze srpna 2017,
ČSN EN ISO 10256-2 (83 2163) z listopadu 2018 a ČSN EN ISO 10256-4 (83 2163) z listopadu 2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10256 (83 2163) z června 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz