ICS 33.060.01

ČSN

ETSI EN 302 969 V1.3.1

 

87 0011

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) – Požadavky na mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz