ICS 13.220.50; 91.100.01

ČSN

EN ISO 1716

 

73 0883

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla
(kalorické hodnoty)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1716 (73 0883) z prosince 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz