ICS 33.060.20; 33.170

ČSN

ETSI EN 302 245 V2.1.1

 

87 5122

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz