ICS 13.340.10

ČSN

EN ISO 18640-1

 

83 2805

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné oděvy pro hasiče – Fyziologický dopad –
Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny
pro pocení

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz