ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 4045

 

79 3878

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické zkoušky – Stanovení pH a diferenčního čísla

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4045 (79 3878) ze srpna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz