ICS 93.100

ČSN

EN 16951-1

 

73 6344

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kolej – Protihlukové zábrany
a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem –
Postupy posuzování dlouhodobého přenosu –
Část 1: Akustické charakteristiky

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz