ICS 93.080.20

ČSN

EN 13880-13

 

73 6182

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zálivky za horka –
Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze
a adheze přerušovaným protažením

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13880-13 (73 6182) z listopadu 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz