ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 877-3

 

64 0771

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření –
Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 877-3 (64 0771) z května 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz