ICS 23.040.20; 91.140.80

ČSN

EN ISO 13259

 

64 6459

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13259 (64 6459) z dubna 2015
a ČSN EN 1277 (64 3142) z července 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz