ICS 13.030.50, 83.160.01

ČSN P

CEN/TS 17189

 

63 1016

Prosinec 2018

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti – Stanovení
skutečné hustoty granulátů – Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz