ICS 33.120.20; 33.120.30; 35.200

ČSN

EN IEC 62680-1-3 ed. 3

 

36 8691

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon –
Část 1-3: Společné části – Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-06-08 se nahrazuje ČSN EN 62680-1-3 ed. 2 (36 8691) z dubna 2018,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz