ICS 31.060.99; 43.120

ČSN

EN IEC 62576
ed. 2

 

35 8255

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech – Zkušební metody elektrických charakteristik

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-01 se nahrazuje ČSN EN 62576 (35 8255) z prosince 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz